Înscrierea elevilor *** Oferta educationala 2024-2025

VIZIUNEA SCOLII

Trebuie să anunțe unitatea noastră de învățământ, unde trebuie depus un dosar cu următoarele documente: cerere de inscriere, certificat de orientare școlară original- valabil pentru ciclul de învățământ în care se va ridica, certificat de naștere elev, CI (unde este cazul), CI părinți, certificat de handicap certificat medical A5, audiogramă, fișă medicală sintetică, cerere, fișă privind traseul educațional, fișă psihopedagogică.

ciclul preșcolar primar și gimnazial, cererea de a solicita, se depune la secretariatul unității și se aprobă conducerea școlii.

             Pentru admiterea în clasa a IX-a- nivel liceal sau profesional, dosarele se depun la Comisia Municipală de Admitere organizată la nivelul ISMB, care repartizează elevii cu CES în funcție de opțiunile făcute. Dosarul trebuie să conțină, obligatoriu, certificatul de orientare școlară și profesională în care este bifat nivelul de învățământ (liceal sau professional) și tipul de dizabilitate, foaia matricolă, adeverința de absolvire.

       Pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, absolvenții învățământului profesional care vor să-și continue studiile, depun la înregistrarea unității școlare a cererii de înregistrare a certificatului de orientare școlară și profesională în care să fie bifat nivelul de învățământ (liceal) și tipul de dizabilitate, foaia matricolă, adeverința de absolvire/ certificatul de calificare -nivel 3 precum și celelalte documente menționate mai sus. În condițiile în care calificarea de nivel 4 pentru care optează este diferită de cea de nivel 3, elevii susțin examen de diferență la disciplina de studiu de specialitate.

Oferta educationala 2024 2025 2 images 0
Oferta educationala 2024 2025 2 images 1

inscriere elevi liceul tehonogic special nr. 3